JLPT Online December 2018

JLPT Online December 2018

The Japanese-Language Proficiency Test in 2018 ( December )
2018年第2回日本語能力試験

OPEN : วันที่ 6 สิงหาคม 2561 (เริ่มเวลา 09.00 น.)

CLOSE : วันที่ 24 สิงหาคม 2561 (สิ้นสุดเวลา 24.00 น.)

ค่าสมัครสอบ  :  N1, N2, N3 = 800 บาท  :  N4, N5 = 600 บาท

วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561

เอกสารในการสมัคร  :  ก่อนสมัคร Online เตรียมเอกสารให้พร้อมดังนี้

   1. Scan รูปถ่าย (หน้าตรงแต่งกายสุภาพ ไม่ใส่แว่นตาดำ ไม่ใส่หมวก ด้านหลังเป็นสีพื้น และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

   2. Scan สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง

(ทั้ง 2 ข้อ ต้องมีขนาดภาพ กว้างมากกว่า 150 pixel และไม่เกิน 800 pixel ความละเอียดไม่ต่ำว่า 100 kb และไม่เกิน 300 kb เป็น file jpg เท่านั้น และ scan ให้พอดีกับภาพ) 

>>เมื่อกรอกใบสมัครเสร็จแล้วก่อนที่จะยืนยันใบสมัคร กรุณาตรวจสอบชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและข้อมูลให้ถูกต้องเรียบร้อย ถ้ากดยืนยันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้<<

*** การสมัคร JLPT online ขอให้ผู้สมัครชำระค่าสมัครสอบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ขอให้ผู้สมัครศึกษาวิธีการสมัคร JLPT online ในระบบก่อนสมัคร ***

การชำระค่าสมัคร : เมื่อกดยืนยันการสมัครแล้วจะได้รับใบ Pay in Slip นำ Pay in Slip ชำระค่าสมัครสอบตามระดับที่สมัครภายใน 2 วันทำการ (ขอให้ชำระเงินกับ SCB อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น) หากเกินเวลาที่กำหนดจะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ (เมื่อชำระค่าสมัครแล้วไม่ต้องแจ้งกลับ) ปิดรับสมัครวันที่ 24 สิงหาคม จะชำระค่าสมัครได้ไม่เกินวันที่ 26 สิงหาคมเท่านั้น ***ไม่สามารถชำระเงินที่ช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร, ต้องชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่่านั้น App ธนาคาร SCB , Easy Net SCB, ตู้ ATM SCB (ที่มีช่องให้ยิง Barcode)***

บัตรสอบ (Test Voucher) : เมื่อศูนย์สอบตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้วจะส่งบัตรสอบไปทาง e-mail ของผู้สมัคร ขอให้พิมพ์และนำมาในวันสอบพร้อมบัตรประชาชน ถ้าไม่พบอีเมลใน inbox ขอให้ดูที่ Junk email, อีเมลขยะ ถ้าไม่ได้รับ e-mail ภายใน 1 สัปดาห์ (หลังจากชำระค่าสมัคร) ขอให้ติดต่อศูนย์สอบที่สมัครสอบทันที

ติดต่อศูนย์สอบกรุงเทพฯ โทร. 02-357-1241-5

ติดต่อศูนย์สอบเชียงใหม่ โทร. 053-272-331

ติดต่อศูนย์สอบสงขลา โทร. 086-947-5789

ติดต่อศูนย์สอบขอนแก่น โทร. 043-203-469

หมายเหตุ :

   * ควรใช้คอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฎิบัติการ (OS) Windows XP ขึ้นไป และใช้เบราว์เซอร์ Internet Explorer (IE) เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป หรือ Chrome

   * สมัครได้ระดับเดียวเท่านั้น กรุณาตรวจสอบระดับ N ที่จะสมัครและสถานที่ที่จะสอบ

   * สมัครสอบที่จังหวัดใดจะต้องสอบที่จังหวัดที่สมัครไว้เท่านั้น

   * ก่อนสมัครต้องศึกษาคู่มือ The Japanese-Language Proficiency Test, Test Guide (including Application Forms) 

   * เมื่อกดยืนยันการสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

   * ขอให้ชำระค่าสมัครภายในกำหนดเวลา หากเกินเวลาที่กำหนดจะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ

   * ก่อนสอบ 1 เดือน สามารถดูข้อมูลสถานที่สอบและห้องสอบได้ที่ website ของศูนย์สอบแต่ละแห่ง   

   * ในวันสอบไม่รับดูเอกสารหลักฐานทางมือถือ

   * ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ ให้กด / ช่อง Request special accommodation และโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของศูนย์สอบที่สอบ เพื่อรับเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม

 Recent Activity

select

A Summary of Linguistic Competence Required for Each Level