JLPT Online December 2017

JLPT Online July 2018

The Japanese-Language Proficiency Test in 2018 ( July )
2018年第1回日本語能力試験

OPEN : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 (เริ่มเวลา 09.00 น.)

CLOSE : วันที่ 23 มีนาคม 2561 (สิ้นสุดเวลา 24.00 น.)

ค่าสมัครสอบ  :  N1, N2, N3 = 800 บาท  :  N4, N5 = 600 บาท

วันสอบ  :  วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561

เอกสารในการรับสมัคร  :  ก่อนสมัคร Online เตรียมเอกสารให้พร้อมดังนี้

*** การสมัครในครั้งนี้ได้เปลี่ยนแปลงระบบการชำระเงินแบบใหม่ ขอให้ผู้สมัครศึกษาวิธีการสมัคร JLPT online ในระบบก่อนสมัคร ***

   1. Scan รูปถ่าย (หน้าตรงแต่งกายสุภาพ ไม่ใส่แว่นตาดำ ไม่ใส่หมวก ด้านหลังเป็นสีพื้น และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

   2. Scan สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง

(ทั้ง 2 ข้อ ต้องมีขนาดภาพ กว้างมากกว่า 150 pixel และไม่เกิน 800 pixel ความละเอียดไม่ต่ำว่า 100 kb และไม่เกิน 300 kb เป็น file jpg เท่านั้น และ scan ให้พอดีกับภาพ) 

การชำระค่าสมัคร : เมื่อสมัครเสร็จแล้วจะได้รับใบ Pay-in Slip นำ Pay-in Slip นั้นชำระค่าสมัครสอบตามระดับที่สมัครไว้ สามารถชำระค่าสมัครได้จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2561 (เวลา 24.00 น.) หากเกินเวลาที่กำหนดจะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ (เมื่อชำระค่าสมัครแล้วไม่ต้องแจ้งกลับ) ***ไม่สามารถชำระเงินที่ช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร, ต้องชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่่านั้น App ธนาคาร , Easy Net, ตู้ ATM (ที่มีช่องให้ยิง Barcode)***

บัตรสอบ (Test Voucher) : เมื่อศูนย์สอบตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้วจะส่งบัตรสอบไปทาง e-mail ของผู้สมัคร ขอให้พิมพ์และนำมาในวันสอบพร้อมบัตรประชาชน ถ้าไม่พบอีเมลใน inbox ขอให้ดูที่ Junk email, อีเมลขยะ ถ้าไม่ได้รับ e-mail ภายใน 1 สัปดาห์ ขอให้ติดต่อศูนย์สอบที่สมัครสอบทันที

หมายเหตุ :

   * ควรใช้คอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฎิบัติการ (OS) Windows XP ขึ้นไป และใช้เบราว์เซอร์ Internet Explorer (IE) เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป หรือ Chrome

   * สมัครได้ระดับเดียวเท่านั้น กรุณาตรวจสอบระดับ N ที่จะสมัครและสถานที่ที่จะสอบ

   * ก่อนสมัครต้องศึกษาคู่มือ The Japanese-Language Proficiency Test, Test Guide (including Application Forms) 

   * เมื่อกดยืนยันการสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

   * ขอให้ชำระค่าสมัครภายในกำหนดเวลา หากเกินเวลาที่กำหนดจะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ

   * ก่อนสอบ 1 เดือน สามารถดูข้อมูลสถานที่สอบและห้องสอบได้ที่ website ของศูนย์สอบแต่ละแห่ง   

   * ในวันสอบไม่รับดูเอกสารหลักฐานทางมือถือ

   * ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ ให้กด / ช่อง Request special accommodation และโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของศูนย์สอบที่สอบ เพื่อรับเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม

 Recent Activity

select

A Summary of Linguistic Competence Required for Each Level