JLPT Online December 2017

JLPT Online December 2017

OPEN : วันที่ 7 สิงหาคม 2560 (เริ่มเวลา 09.00 น.)

CLOSE : วันที่ 31 สิงหาคม 2560 (สิ้นสุดเวลา 24.00 น.)

ค่าสมัครสอบ  :  N1, N2, N3 = 800 บาท  :  N4, N5 = 600 บาท

วันสอบ  :  วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560

เอกสารในการรับสมัคร  :  ก่อนสมัคร Online เตรียมเอกสารให้พร้อมดังนี้

   1. Scan รูปถ่าย (หน้าตรงแต่งกายสุภาพ ไม่ใส่แว่นตาดำ ไม่ใส่หมวก ด้านหลังเป็นสีพื้น และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

   2. Scan สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง

   3. Scan Slip ใบโอนเงินที่ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียดเลขที่บัญชีได้ในศูนย์สอบของแต่ละศูนย์สอบ

(ทั้ง 3 ข้อ ต้องมีขนาดภาพ กว้างมากกว่า 150 pixel และไม่เกิน 800 pixel ความละเอียดไม่ต่ำว่า 100 kb และไม่เกิน 300 kb เป็น file jpg เท่านั้น และ scan ให้พอดีกับภาพ) 

บัตรสอบ (Test Voucher) : เมื่อศูนย์สอบตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้วจะส่งบัตรสอบไปทาง e-mail ของผู้สมัคร ขอให้พิมพ์และนำมาในวันสอบพร้อมบัตรประชาชน ถ้าไม่พบอีเมลใน inbox ขอให้ดูที่ อีเมลขยะ ถ้าไม่ได้รับ e-mail ภายใน 1 สัปดาห์ ขอให้ติดต่อศูนย์สอบที่สมัครสอบ

หมายเหตุ :

   * สมัครได้ระดับเดียวเท่านั้น กรุณาตรวจสอบระดับ N ที่จะสมัครและสถานที่ที่จะสอบ

   * คู่มือการสมัครสามารถ download เพื่อศึกษาและควบคู่ไปกับการสมัครได้

   * เมื่อกดยืนยันและได้เลขประจำตัวสอบแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

   * ก่อนวันสอบสามารถดูข้อมูลสถานที่สอบและห้องสอบได้ที่ website ของศูนย์สอบแต่ละแห่ง

   * ในวันสอบไม่รับดูเอกสารและหลักฐานทางมือถือ

   * ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ ให้กด / ช่อง Request special accommodation และโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของศูนย์สอบที่สอบ

 Recent Activity

select

A Summary of Linguistic Competence Required for Each Level